Thai lernen in Lauterstein Thai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf.
Thai lernen in LautersteinThai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf. 

Seminare & Online-Workshop 

สนใจใช้สื่อครูเดี่ยว หรืออยากสอนภาษาไทยสไตล์ครูเดี่ยว มีสื่อครูเดี่ยวแต่นำไปใช้ไม่เป็น ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อยากเข้ามาเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนทีละขั้นตอนกับครูเดี่ยวแบบจับมือทำ เชิญทางนี้เลยค่ะ

รับเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและสัมมนาครูภาษาไทยที่จะนำความรู้ไปสอนเด็กไทยในต่างแดน อบรมในรูปแบบ Workshop เหมาะกับคุณครูมือใหม่หรือครูจากโรงเรียนสอนภาษาไทยที่สนใจทั่วประเทศเยอรมนี มีทั้งแบบออนไลน์และแบบเดินทางไปอบรมให้ถึงที่ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการอบรม ระยะเวลาในการเดินทาง จำนวนผู้เข้าอบรม และรูปแบบองค์กร

 

- กรณีที่ครูต้องเดินทางไปอบรมให้ถึงที่ ต้องบวกค่าใช้จ่ายตามจริงเหล่านี้เข้าไปด้วย: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่มและอาหารตลอดช่วงระยะเวลาอบรม แต่ถ้ามีที่พัก/ อาหาร/ เครื่องดื่มให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายส่วนนี้

 

- จะรับงานเฉาะช่วงปิดเทอมของทางรัฐ Baden-Württemberg เท่านั้น เพราะช่วงเวลาปรกติครูติดสอนจันทร์-เสาร์ ยกเว้นว่าผู้เรียนสามารถเรียนในวันอาทิตย์ได้ (เดือนสิงหาคมงดรับงานทุกชนิด)

 

- นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน

 

- ถ้าจัดออนไลน์จะจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมแค่กลุ่มละ ๒-๖ คน ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

 

- ถ้าไปอบรมให้ถึงที่จะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

 

 

- ถ้าต้องการเรียนเดี่ยวก็ติดต่อมาได้ตลอดเวลา 

 

 

- กรณีที่มีค่าสื่อ/ค่าส่งสื่อและอุปกรณ์ในการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมและทางผู้จัดงานต้องออกเอง อุปกรณ์บางส่วนต้องจัดหากันเอง

 

เนื้อหาในการอบรมจะเป็นไปในแนวทางการสอนและสื่อของครูเดี่ยว (จากหนังสือ Thai dabei)

 

- ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์จะได้รับใบยืนยัน (Bestätigung) ว่าได้รับการอบรมจากครูเดี่ยว/ Thai Lernen Lauterstein 

 

 

******************************************

ถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะลงเรียนเลยดีมั้ย ก็สามารถมาปรึกษาครูเดี่ยวก่อนได้นะคะ

 

ค่าปรึกษา 45 นาที (1 คาบ = 1 x 45 นาที): 

โอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น

 

- แบบเดี่ยว = 30 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 27 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 25 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 23  ยูโร/ 45 นาที

 

*****************************************

ถ้าปรึกษากับครูเดี่ยวแล้วสนใจที่จะเรียนเจาะลึกรายละเอียดลงไปอีกก็สามารถลงเรียน Work-Shop แบบเต็มตัวได้เลยนะคะ ครูเดี่ยวจะพาทำเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างช้า ๆ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ได้จริง ระยะเวลาในการสอนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และความตั้งใจของผู้เรียนค่ะ ปรกติแต่ละโปรแกรมจะเรียนไม่เกิน 12 คาบ ยกเว้นว่าผู้เรียนไปช้าหรืออยากต่อยอดให้ลึกลงไปอีก

 

ค่าเรียนทำ Work-Shop (อย่างน้อย 2 คาบ = 2 x 45 นาที):

โอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น


"ราคาเรียน 2-7 คาบ (2-7 x 45 นาที)"

 

- แบบเดี่ยว = 28  ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 26  ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 24 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 22  ยูโร/ 45 นาที

 

------------------------------------------------

"ราคาเรียน 8-12 คาบ (8-12 x 45 นาที)"

 

- แบบเดี่ยว = 26 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 24 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 22 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 20  ยูโร/ 45 นาที

 

Achtung!!!

เพื่อความแฟร์และเป็นการไม่ปิดกั้นโอกาสกัน อีกทั้งเวลาที่มีจำกัด หลังจากที่จองและจ่ายค่าเรียนแล้ว ผู้เรียนต้องเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

 

- เรียน 2-4 คาบ ต้องเรียนให้จบภายใน 2 อาทิตย์

- เรียน 5-7 คาบ ต้องเรียนให้เสร็จภายใน 1 เดือน

- เรียน 9-12 คาบ ต้องเรียนให้เสร็จภายใน 2 เดือน

 

ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินนะคะ!! ถ้าหาเวลามาเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไม่ได้ก็จะไม่มีการคืนเงินให้ค่ะ

 

ผู้เรียนสามารถจับกลุ่มมาเรียนกับเพื่อนได้

บางเรื่องที่สามารถเรียนต่อกันหลายคาบได้ ก็เรียนแบบเร่งรัดให้จบภายใน 1-2 วันได้

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf und informieren Sie sich näher zu meinen Angeboten. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

Druckversion | Sitemap
© Doddiew Emphob