Thai lernen in Lauterstein Thai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf.
Thai lernen in LautersteinThai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf. 

Seminare & Online-Workshop

รับเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและสัมมนาครูภาษาไทยที่จะนำความรู้ไปสอนเด็กไทยในต่างแดน อบรมในรูปแบบ Workshop เหมาะกับคุณครูมือใหม่หรือครูจากโรงเรียนสอนภาษาไทยที่สนใจทั่วประเทศเยอรมนี มีทั้งแบบออนไลน์และแบบเดินทางไปอบรมให้ถึงที่ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการอบรม ระยะเวลาในการเดินทาง จำนวนผู้เข้าอบรม และรูปแบบองค์กร

 

- กรณีที่ครูต้องเดินทางไปอบรมให้ถึงที่ ต้องบวกค่าใช้จ่ายตามจริงเหล่านี้เข้าไปด้วย: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่มและอาหารตลอดช่วงระยะเวลาอบรม แต่ถ้ามีที่พัก/ อาหาร/ เครื่องดื่มให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายส่วนนี้

 

- จะรับงานเฉาะช่วงปิดเทอมของทางรัฐ Baden-Württemberg เท่านั้น เพราะช่วงเวลาปรกติครูติดสอนจันทร์-เสาร์ (เดือนสิงหาคมงดรับงานทุกชนิด)

 

- นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน

 

- ถ้าจัดออนไลน์จะจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมแค่กลุ่มละ ๓-๕ คน ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

 

- ถ้าไปอบรมให้ถึงที่จะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

 

- ค่าสื่อ/ค่าส่งสื่อและอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทางผู้จัดต้องออกเอง อุปกรณ์บางส่วนต้องจัดหากันเอง

 

เนื้อหาในการอบรมจะเป็นไปในแนวทางการสอนและสื่อของครูเดี่ยว (จากหนังสือ Thai dabei)

 

- ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์จะได้รับใบยืนยัน (Bestätigung) ว่าได้รับการอบรมจากครูเดี่ยว/Sprachschule Thai Lernen Lauterstein 

 

 

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf und informieren Sie sich näher zu meinen Angeboten. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

Druckversion | Sitemap
© Doddiew Emphob